Astrotherapie

Astrologie is een prachtig instrument om inzicht te krijgen in je eigen krachten. Bij astrotherapie zoomen we in op jouw geboorte tijdstip en plek. Van deze gegevens maken we een horoscoop .
We brengen als het ware jouw komst op deze aarde, met al jouw mogelijkheden, behoeftes en wensen samen met jouw levenspad in beeld.

Er zijn verschillende vormen van jouw persoonlijke horoscoop. Samen bepalen we in welke vorm we ons verder verdiepen om zo tot antwoorden te komen op jouw vragen.

Geboortehoroscoop

Wat is het?
Je geboortehoroscoop vormt je sterrenbeeld en is, net als je vingerafdruk, uniek. Hij laat je alle mogelijkheden van je persoonlijkheid zien en geeft inzicht in je achtergrond, potentie en ontwikkelingsmogelijkheden. Inzicht in de geboortehoroscoop helpt je de drijfveren achter je eigen denken, voelen en gedrag beter te begrijpen.

Wat doet het?
Met behulp van je geboortehoroscoop geven we antwoord op vragen over je studie- en beroepskeuze, familie, relatie, zelfvertrouwen, gezondheid, angsten en spirituele ontwikkeling.

Jaarhoroscoop

Wat is het?
Een jaarhoroscoop is een horoscoop van het exacte moment waarop de zon weer op je ‘geboorteplek’ in het universum staat. Het geeft inzicht in wat je voor het komende jaar kunt verwachten.

Wat doet het?
Aan de hand van de jaarhoroscoop gaan we dieper in op je belevings- en gedachtewereld.

Maandhoroscoop

Wat is het?
De maandhoroscoop is gebaseerd op één moment in de maand waarop de maan op de positie staat van je geboortehoroscoop. Het geeft inzicht in wat je de komende maand kunt verwachten.

Wat doet het?
Als we een aantal maandhoroscopen naast elkaar leggen worden processen zichtbaar en kan de maandhoroscoop je een verhaal laten zien.

Kinderhoroscoop

Wat is het?
Als ouder wil je je kind alles geven. De kinderhoroscoop helpt om inzicht te krijgen in het behoeftepatroon van jouw zoon of dochter t/m 12 jaar. Wat heeft hij of zij nodig om zich geborgen te voelen, goed om te gaan met dagelijkse gebeurtennissen en zich te kunnen ontwikkelen.

Wat doet het?
De kinderhoroscoop helpt jou als ouder te begrijpen hoe jij je zoon of dochter het beste kunt steunen en waar behoeftes liggen.

Wanneer is Astrotherapie iets voor mij?
Als je meer inzicht wilt in jezelf, waar je kansen liggen en advies over welke kant je op moet met een bepaald thema in je leven. Op basis van jouw wensen kunnen we met behulp van Astrotherapie ook aan de slag met analyse van:

  • Een losse vraag
  • Je gezondheid
  • Je leerstrategie
  • Je loopbaan
  • Je relatie
  • Je werknemer

Voor meer informatie over astrotherapie of het maken van een afspraak kun je contact met ons opnemen.